JENIS LAPORAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
BULANAN
LI-PA 1 xl.png
xl.png  

 

 
LI-PA 2  xl.png xl.png       
 

 
 
LI-PA 3 xl.png xl.png       
 
LI-PA 4  xl.png xl.png       
 

 
LI-PA 5  xl.png  xl.png      
 

 
LI-PA 6  xl.png xl.png       
 

 
 
LI-PA 7  xl.png xl.png       
 

 
 
LI-PA 8  xl.png  xl.png      
 

 
LI-PA 9  xl.png xl.png       
 

 
 
LI-PA 10  xl.png xl.png xl.png xl.png xl.png
LI-PA 11 xl.png xl.png
 
 
LI-PA 12 xl.png  xl.png       
 
 
LI-PA 13 xl.png xl.png
LI-PA 14 xl.png xl.png
LI-PA 15 xl.png xl.png
LI-PA 16 xl.png xl.png
LI-PA 17 xl.png xl.png
LI-PA 18 xl.png xl.png
LI-PA 19 xl.png xl.png
LI-PA 20 xl.png xl.png
LI-PA 21 xl.png xl.png
LI-PA 22 xl.png xl.png
LI-PA 23 xl.png xl.png
LI-PA 24 xl.png xl.png

Keterangan:

L1-PA 1 : Laporan Tentang Keadaan Perkara
L1-PA 2 : Laporan Perkara yang Dimohonkan Banding
L1-PA 3 : Laporan Perkara yang Dimohonkan Kasasi
L1-PA 4 : Laporan Perkara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali
L1-PA 5 : Laporan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi
L1-PA 6 : Laporan Tentang Kegiatan Hakim
L1-PA 7 : Laporan Tentang Keuangan Perkara
L1-PA 8 : Laporan Perkara Diterima, Dicabut dan Diputus menurut Jenis Perkara
LI-PA 9 : Laporan Perkara Khusus PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990
L1-PA 10 : Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian
L1-PA 11   Laporan Pertanggungjawaban Uang Iwadh
L1-PA 12 : Laporan Mediasi
L1-PA 13 : Laporan Penerbitan Akta Cerai
L1-PA 14 : Laporan Pelaksanaan Tentang Sidang Diluar Gedung
L1-PA 15 : Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara  
L1-PA 16 : Laporan Pelakanaan Posbakum
L1-PA 17 : Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (HHK)
L1-PA 18 : Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (Hhkl) 
L1-PA 19 : Laporan Minutasi Perkara
L1-PA 20 : Laporan Tingkat Penyelesaian Perkara 
L1-PA 21 : Laporan Verzet Terhadap Putusan Verstek
L1-PA 22 : Laporan Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan
L1-PA 23 : Laporan Pelayanan Meja E-Court
L1-PA 24 : Laporan Persidangan Elektronik

 

 

 

  

 

  • muliadin.png
  • pelantikan_ketua_baru.png
  • ucapan_pelantikan_bu_asri.png
  • rizfan_hakim_stabat.png
  • Ucapan_Kak_Renny.png
  • Ucapan_Pak_Idrus.png